zdalna rezerwacja
Komoda Club Residence, Kalisz
, Kalisz
Przyjazd
Wyjazd
zdalna rezerwacja

Regulamin

REGULAMIN KOMODA CLUB RESIDENCE

BĘDZIEMY BARDZO WDZIĘCZNI ZA WSPÓŁPRACĘ W PRZESTRZEGANIU NINIEJSZEGO REGULAMINU, KTÓRY MA SŁUŻYĆ ZAPEWNIENIU SPOKOJU I BEZPIECZEŃSTWA POBYTU WSZYSTKICH NASZYCH GOŚCI.

 1. Pokoje w Komoda Club Residence wynajmowane są na doby.
 2. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Komoda Club Residence uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według ceny dnia. W przypadku, gdyby przedłużenie pobytu nie  było możliwe – personel usunie wszystkie rzeczy Gościa znajdujące się w pokoju i zdeponuje je do czasu odbioru przez najmującego pokój.
 6.  Komoda Club Residence świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 7. Komoda Club Residence ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa; bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu; profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 8. Na życzenie Gości Komoda Club Residence świadczy nieodpłatnie następujące usługi: przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa; przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Komoda Club Residence.
 9. Komoda Club Residence ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystającego z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Odpowiedzialność Komoda Club Residence z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu recepcji.
 12. Komoda Club Residence nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Gość Komoda Club Residence ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju niestandardowe zabrudzenia oraz uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Komoda Club Residence powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Jeżeli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków lub uszkodzeń w pokoju to po wyjeździe Gościa z obiektu, w przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia pokoju Komoda Club Residence ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub doposażenia korzystając z preautoryzacji płatności kaucji na karcie płatniczej Gościa w wysokości 500 zł.
 15. W czasie meldunku obowiązkiem Gościa jest wypełnienie w sposób poprawny i czytelny karty meldunkowej zawierającej dane osobowe Gościa.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Komoda Club Residence nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy z powodu pozostawienia otwartego okna lub drzwi do pokoju.
 17. Gość Komoda Club Residence nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 18. Osoby nie zameldowane w Komoda Club Residence mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
 19. Możliwość bezpłatnej anulacji obowiązuje do 48 godzin (2 dni) przed rozpoczęciem pobytu. Po tym czasie obowiązuje opłata wynosząca 100% wartości rezerwacji.
 20. W Komoda Club Residence obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług noclegowych mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń komputerowych.
 22. Na terenie Komoda Club Residence, w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Dopuszczenie do zapachu dymu papierosowego lub innych wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Komoda Club Residence przechowa te przedmioty przez 30 dni od momentu wymeldowania.
 24. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 25. Gość jest obowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Komoda Club Residence, jak również w stosunku do innych Gości. Personel może odmówić obsłużenia Gościa, który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie, w szczególności gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom w jakikolwiek sposób, a także gdy nie posiada stosownego odzienia.
 26. W przypadku alarmu pożarowego i jego konsekwencji w postaci między innymi ewakuacji budynku na skutek działania Gościa, ponosi on koszty: akcji ewakuacyjnej, przywrócenia budynku do stanu funkcjonowania przed ewakuacją, jak również koszty roszczeń ze strony osób trzecich, jeśli te roszczenia pojawią się w związku z alarmem pożarowym i jego konsekwencjami.
 27. Nieskorzystanie z usługi zamówionej przez Gościa, nadal zobowiązuje go do uiszczenia opłaty.
 28. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Komoda Club Residence może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu i należącego do niego terenu.
 29. Komoda Club Residence ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Komoda Club Residence.
 30. Dokonanie rezerwacji w Komoda Club Residence jest równoznaczne  z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

Pokoje

Jednoosobowy Pokój Typu Deluxe
od 290 /noc
od 290 /noc

Dwuosobowy pokój z łóżkiem z komfortowymi materacami, na podłodze najwyższej klasy wykładzina wełniana, telewizja, system SAMSUNG SINC ...

Szczegóły pokoju

Jednoosobowy Pokój Typu Deluxe

 • Metraż: 20m2
 • Maks. osób: 1
Dwuosobowy Pokój Typu Deluxe
od 390 /noc
od 390 /noc

Dwuosobowy pokój z łóżkiem z komfortowymi materacami, na podłodze najwyższej klasy wykładzina wełniana, telewizja, system SAMSUNG SINC ...

Szczegóły pokoju

Dwuosobowy Pokój Typu Deluxe

 • Metraż: 25m2
 • Maks. osób: 2
Trzyosobowy Pokój Typu Deluxe
od 490 /noc
od 490 /noc

Trzyosobowy pokój z łóżkiem dwuosobowym szerokości 200 cm i jednoosobowym o szerokości 100 cm z komfortowymi materacami, Pokój ...

Szczegóły pokoju

Trzyosobowy Pokój Typu Deluxe

 • Metraż: 35m2
 • Maks. osób: 3
Apartament Amerykański
od 590 /noc
od 590 /noc

Dwuosobowy pokój z łóżkiem z komfortowymi materacami, na podłodze najwyższej klasy wykładzina wełniana, telewizja, system SAMSUNG SINC ...

Szczegóły pokoju

Apartament Amerykański

 • Metraż: 45m2
 • Maks. osób: 2
Apartament Małżeński
od 690 /noc
od 690 /noc

Dwuosobowy pokój z szerokim łóżkiem wyposażonym w komfortowy materac, na podłodze najwyższej klasy wykładzina wełniana, telewizja ...

Szczegóły pokoju

Apartament Małżeński

 • Metraż: 50m2
 • Maks. osób: 2
Apartament Prezydencki
od 790 /noc
od 790 /noc

Składa się z dwóch pokoi o łącznej powierzchni ok. 90 m2 stanowiących część dzienną i prywatną połączoną korytarzem. Aneks dzienny ...

Szczegóły pokoju

Apartament Prezydencki

 • Metraż: 90m2
 • Maks. osób: 2
Pokaż wszystkie

ul. Niecała 6a
62-800 Kalisz, Polska

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez P.W. KAL-PAB Sp. z o.o., Niecała 6a, 62-800, Kalisz Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane